Obchodní podmínky

Rezervace termínu

Objednáním se na focení automaticky potvrzujete přijetí Obchodních podmínek včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete autorský přístup a fotografický styl fotografky.

Objednávky jsou přijímány telefonicky nebo e-mailem, termín a čas focení je vždy potvrzen smlouvou.

Termín focení je závazný pro obě strany.

Termín fotografování je možné změnit 1x s předstihem minimálně 7 dní před termínem fotografování, nový termín je nutné objednat do 1 kalendářního měsíce od původního termínu dle časových možností fotografky.

Cena focení

Cena focení je uvedena ve smlouvě a řídí se aktuálním ceníkem v den objednávky.

Odměna ve výši 50 % je splatná do 3 pracovních dní po potvrzení rezervace termínu fotografování, tato část odměny je nevratná; zbylá část odměny je splatná 1 pracovní den před rezervovaným termínem fotografování převodem na účet; tato část odměny je vratná v případě, že jsou dodrženy podmínky rezervace termínu.

Fotografování

K focení se dostavte ve sjednanou dobu. Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

V případě neposkytnutí součinnosti z vaší strany, které podstatně ztíží nebo znemožní pořízení fotografií (zejména v případě nedostavení se k fotografování včas, a to ani v dodatečné lhůtě 30 minut bez předchozí omluvy učiněné alespoň 1 hodinu před dohodnutým termínem fotografování), mám právo focení zrušit. V takovém případě má klient právo na vrácení pouze vratné části odměny; to samé platí mimo jiné v případě, kdy klient nedodrží podmínky rezervace termínu dle těchto obchodních podmínek.

Při pozdním příchodu je každá započatá hodina focení nad rámec původně domluveného časového rozmezí zpoplatněna částkou 3000 Kč.

Pořizování záznamu z focení

V případě, že chcete pořizovat jakýkoli záznam z focení (video, foto), je nutné s tímto obeznámit fotografku a mít k pořízení záznamu její souhlas.

Výběr fotografií

Při brandovém a firemní focení fotografie vybírá klient. Pokud tak neučiní do 14 dnů ode dne zaslání odkazu na online galerii, fotografie vybere fotografka bez možnosti změny ze strany klienta.

U eventů jsou fotografie vybrány fotografkou.

U produktového focení záleží výběr fotografií na dohodě fotografky a klienta podle rozsahu zakázky.

Dodací lhůta

Doba dodání fotografií je do 4 týdnů od zaslání vašeho výběru fotografií (nikoliv od data focení). Tato lhůta se může z důvodu nemoci či dovolené prodloužit.

Úprava fotografií

Veškeré odevzdané fotografie jsou upravené (ořez, kontrast, jas, barevné tónování apod.) dle stylu fotografky. Výběr barevného či černobílého provedení fotografie je na mém uvážení. Rozsáhlé retuše, jako např. odstranění vrásek nebo změnu tělesných proporcí, neprovádím. Odevzdávám pouze editované (zpracované) fotografie v JPG formátu.

Neupravené fotografie neposkytuji.

Uchování fotografií

Veškeré fotografie archivuji z kapacitních důvodů maximálně 4 měsíce od jejich pořízení.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. V případě brandového focení je rozsah využití fotografií upraven smlouvou.

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na Instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.

Reklamace

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem, oblečením fotografovaných nebo autorským pojetím fotografa, není důvodem k reklamaci.

Souhlas se zveřejněním fotografií

Vyhrazuji si možnost použít fotografie z focení do svého portfolia a k marketingovým účelům. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné zaslat písemný nesouhlas se zveřejněním fotografií nejpozději 3 pracovní dny před focením.